Home    Blog    Entertainment    Links    RSS     Disclosure

Tuesday, March 6, 2007

Warning On Candle
1 comment:

{ K } said...

Kuya, parang ayaw ko bilhin yang kandila na yan o.O kakaiba masyado eh. hahaha